EX & O

EXEMPEL OCH OMDÖMEN


Reducera lagernivåer EU lager

Företaget led av horribla lagernivåer inom hela ansvarsområdet som omfattade 12 geografiskt skilda lager inom EU. För att kunna genomföra en kraftig reduktion av innevarande lagervärden krävdes total samordning och styrning. Kravet från ägarna var -7,7 m€ (på 7 mån!) från ~29m€. Vi sammanställde ett antal angreppspunkter för genomförandet gällande både råmtrl och kundprodukter ex.vis:


  • Optimera ledtider, orderkvantiteter och säkerhetslager.
  • Eliminera trög- och orörliga artiklar.
  • Reducera överlager.
  • Optimera lager av tradingprodukter.
  • Kraftigt reducera externa lager utanför huvudlagret
  • mm , mm

Vi lyckades! Reduktionen landade -9,8 m€ efter att organisationen lagt ner ett strålande jobb. Till största delen kom resultatet ur en förändrad mindset.Kommentarer av medarbetare

(skönt att höra när man slutar...)

"Den första chef jag jobbat med som jag känner att jag lärt mig massor av!"

LGR kollega."Konstigt att det måste komma någon "utifrån" för att lära oss att se så totalt elimentära saker. Irriterande...!"


VD elektronikföretag
"Hur kan du fatta så snabbt hur det fungerar...?"


Arbetsledare verkstadsföretag
"Är det samma verkstad som jag var i sist jag var här?"


Kund besök (efter uppstartat Lean arbete)"Nu är det roligt att gå till jobbet igen, kan du lova att det fortsätter så här även när du slutat?"


Medarbetare elektronikföretag (som fått ändrade uppgifter)"Jag har sett dig mer på några månader än jag sett våra andra chefer under fem års tid"


Medarbetare verkstadsföretag"Tack vare ditt jobb så kan vi expandera verksamheten som ägarna önskade. Vi står bra inför kommande ordrar utan oro om det skall fungera eller inte"


VD produktions bolag


"Why didn´t we find you 2 years ago, then we would have had a factory still running in Sweden"


Koncernchef/ ägare (efter nedläggningsbeslut)"Skönt med en boss som ger och har förtroende för oss på golvet, stor intrigitet gör att man törs vara öppen i diskussionen!"


Medarbetare verkstadsföretag.
"Varför litar inte våra anställda chefer på oss när du gör det...?"


Medarbetare eletronikföretag.
"Vi fick egentligen mycket mer att göra men det känns som det är mindre stressigt nu än förrut."


Medarbetare verkstadsföretag
"Äntligen en chef som befinner sig i verkligheten!"


Fackrepresentant verkstadsföretag
"Jag är imponerad över hur du genomförde detta! Kunde inte gjorts på bättre sätt. "


COO börsnoterad koncern"Din organisationsutveckling gör att jag trivs och fungerar igen"


Medarbetare som varit 'utbränd' (3år senare)