N-V-H

NÄR  -  VAD  -  HUR  ??


NÄR passar Interim Management?


- En nyckelperson försvinner plötsligt, säger upp sig, blir avskedad eller annat

- Bolaget utvecklas inte som förväntat

- Verksamheten är kanske misskött och kräver snabb förändring

- I samband med förvärv eller sammanslagningar

- Vid reduktioner eller nedläggning

- Organisations förändringar

- LEAN produktion projekt

- Temporär ledningssupport eller "stöttning" av LGR

- En permanent lösning behövs men en rekryteringsprocess kan ta 6-8 månader och någon behöver driva verksamheten under tiden


VAD är Interim Management?


- En interimschef är en erfaren ledare eller specialist som erbjuder en tillfällig och tidsbegränsad kompetens för att utveckla eller förändra verksamheter

- En interimschef har en lång karriär och erfarenhet bakom sig och kan snabbt sätta sig in i nya situationer och därigenom på kort tid bli operativ i nya miljöer

- En interimschef kommer utifrån och är obunden av den "interna politiken", kan säga som det är och koncentrerat jobba med att förbättra företagets situation


HUR går det till att anlita en Interim Manager?


- Ett första möte bestämmer uppdragets karaktär och uppskattad tidsåtgång. När detta är klart trycker man på "startknappen"!

Företaget har nu en klar kostnadsbild för uppdraget som kan jämföras med totalkostnaden för en anställd chef.

Uppdragen varierar givetvis i längd men löper ofta på 6 till 12 månader