Hem

Trygg utveckling av verksamheten

INTERIM MANAGEMENT:


IBLAND KRÄVS SNABB FÖRÄNDRING, UTVECKLING, REDUKTION  ELLER AVVECKLING DÅ KAN DET VARA LÄGE ATT TA IN EN INTERIM MANAGER. DET ÄR OCKSÅ EN PERFEKT LÖSNING VID "TILLFÄLLIGA LUCKOR" I CHEFSLEDET ELLER EFFEKTIV PROJEKTDRIVNNG
” - Interim management innebär tillfälligt tillhandahållande av ledningsresurser och kompetens. Interim management kan också ses som en kortsiktig lösning för att genomföra/genomgå och hantera en övergångsperiod, kris eller förändring inom en organisation. I en sådan situation kan en permanent roll vara onödig eller omöjlig att hitta med kort varsel. Dessutom kan det vara svårt att finna någon internt som lämpar sig för, eller är tillgängliga, att ta den aktuella rollen/befattningen.”

FÖRETAG :

  Vilka företag lämpar sig för interimt management?

    - ALLA

    Alla företag kan komma i situationer som kräver snabba

    förändringar. Storleken på verksamheten har ingen

    betydelse för storleken på det uppkomna läget.