Om mig

WT Consulting AB arbetar med interim management för bolag som kräver någon form av förändring av verksamheten.

Vidare kan jag gå in som extern styrelsemedlem alt. "bollplank" i verksamheter som är i behov av/önskar extern input. Utbildad både som ordförande och ledamot i styrelsearbete. Jag har också haft/har ett antal adepter som jag agerar mentor för.


Bolaget drivs av mig, Stefan Enqvist, bosatt i Storfors som ligger i östra Värmland. Givetvis är jag mobil och arbetar där uppdraget kräver!

Efter arbete i skilda verksamheter genom åren så har jag valt att jobba interimt för att kunna dela med mig av erfarenheter och givetvis ha möjlighet att själv fortsätta utvecklas, "man lär så länge man lever" heter det ju...

Jag kan nog beskrivas som en hands-on affärsmässig tekniker med stor erfarenhet av arbete med organisationen, vill se momentum och förändring. Jobbat mycket med "problem företag" av olika karaktär. Rak och tydlig kommunikation är viktiga parametrar och inte minst "Go to Gemba: gå till källan", var tillgänglig var på plats där det händer. Stor erfarenhet av förhandlingar såväl med kunder, leverantörer, finansiärer som arbetsmarknadens parter.

Erfarenheter: Organisationsförändringar, B2B försäljning, produktion, supply chain, inköp och logistik WW, turnaround case, rekonstruktioner, konkurser, LEAN projekt, fabriksflyttar, fabriksuppbyggnad, styrelsearbete (medlem av styrelseakademien).

Jobbar som Mentor (certifierad Mentor) inom olika mentorprogram.


- Under fliken CV kan Du se en "formell" bakgrundsbild av det som proffesionellt sysselsatt mig genom åren.


Då jag genom åren också skaffat många kontakter i olika branscher så arbetar jag också, i viss mån, med försäljning av produkter, maskiner etc. avsedda för industriföretag.


Stefan Enqvist

Vd / ägare

 

Min första ledaruppgift var som ungdomstränare inom ishockey.

Därifrån kommer min grundfilosofi gällande ledarskap, en kan inte göra allt men tillsammans kan man uträtta otroligt mycket.


Härifrån kommer också mitt intresse för att lära mig mer om grupp sammansättning och att försöka "läsa" individer. För att få teamet på topp måste alla göra sitt bästa, men gruppen måste även ha rätt sammansättning för att nå önskade resultat.

    - Detta är givetvis självklarheter för de flesta men kan inte nog betonas

För att få en grupp att fungera på avsett sätt krävs ett tydligt LEDARSKAP.

Många lag, grupper, avdelningar och företag etc. hamnar i svårigheter tack vare otydligt eller bristfälligt ledarskap. Detta oavsett hur bra individerna presterar. I det läget är det ofta på sin plats att ta till externa "nya ögon" för att inte riskera att belastas av förutfattade tankar.

Ett känt faktum är att den sk. "hemmablindheten" börjar verka redan efter ca. 14 dagar i samma miljö...

Några ord

OM MIG